Privacybeleid marketingnieuwsbrief: Uw e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor marketinggebruik door Shure en wordt uitsluitend gedeeld met de hierboven vermelde bedrijven.
De Controller voor uw gegevens is Shure Incorporated. U kunt onze vertegenwoordiger in de EU bereiken op privacy@shure.com of Shure Europe GmbH, Jakob-Dieffenbacher-Straße 12, 75031 Eppingen, Duitsland.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor het doel van marketingcommunicatie met betrekking tot onze audioproducten en hieraan gerelateerde diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgestuurd naar externe partijen als en waar dat wettelijk is toegestaan. Wij sturen uw persoonlijke gegevens door naar serviceproviders die namens ons diensten verrichten die onderworpen zijn aan onze instructies. Wij maken uw gegevens openbaar aan de volgende categorieën serviceproviders: IT-serviceprovider, VS, Duitsland. Wij maken uw persoonlijke gegevens ook openbaar aan de andere Shure-ondernemingen die op het bovenstaande formulier staan vermeld.
Wij sturen persoonlijke gegevens ook door naar serviceproviders of aangesloten bedrijven die zich buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') bevinden. In dergelijke gevallen controleren wij voorafgaand aan het doorsturen of de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het externe land garant staat voor een adequaat beschermingsniveau (Art. 45 GDPR, bv. Zwitserland) of dat het doorsturen ofwel onderworpen is aan geschikte beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld door zelfcertificering van de ontvanger voor het EU-US Privacy Shield (Art. 45 GDPR, uitsluitend voor ontvangers in de Verenigde Staten) ofwel door het aangaan van zogenoemde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Unie met de ontvanger (Art. 46 GDPR). U kunt ook een overzicht ontvangen van de ontvangers in externe landen en een kopie van de betreffende of geschikte beveiligingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd. Gebruik hiervoor de hierboven staande gegevens.
U hebt mogelijk ook het recht om ons te vragen toegang te geven tot uw gegevens, om die te corrigeren, te wissen of de verwerking daarvan te beperken, of om ons te vragen delen van deze gegevens aan u of aan andere organisaties te sturen. In sommige situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld in gevallen waarin wij kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwerken. U hebt bovendien een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. U hebt verder het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking tot het moment van intrekken. U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van uw legitieme belangen, om redenen die betrekking hebben op uw individuele situatie. U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.
Gebruik hiervoor de hierboven staande contactgegevens.
Klik hier om ons uitgebreide privacybeleid te bekijken en voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en uw privacyrechten beschermen.