Aanwijzingen bij het wegwerpen van batterijen

In verband met het gebruik van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen:
U bent als eindverbruiker wettelijk verplicht de gebruikte batterijen terug te geven. U kunt oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in het assortiment opnemen of hebben opgenomen, kosteloos aan ons magazijn van expeditie teruggeven:

11ecom GmbH 
Stolberger Str. 368
50933 Köln 
Duitsland 
E-Mail: shure@11ecom.de

De symbolen die afbeeld staan op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil gegooid mag worden.
Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massapercent lood
Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massapercent Cadmium 
Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massapercent kwikzilver. 
Let alstublieft op de bovenstaande aanwijzingen.